Υπηρεσίες

Από το 1967 η ZERCO αναλαμβάνει την εγκατάσταση, ανακαίνιση και συντήρηση ανελκυστήρων κάθε τύπου.

Με πολυετή πλέον εμπειρία στο χώρο, άριστη τεχνογνωσία και πλήρως εκπαιδευμένα συνεργεία εγκατάστασης και συντήρησης, βρίσκεται εδώ για να σας παρέχει:

Πληροφόρηση για τη σωστή τεχνοοικονομική επιλογή ανελκυστήρα σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες σας

Εξοπλισμό ανελκυστήρων και τεχνική υποστήριξη

Με κύριο γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη και την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης, φροντίζουμε για ένα ασφαλές, ποιοτικό και καλαίσθητο αποτέλεσμα.

Μελέτη Ανελκυστήρων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη όλων των τύπων ανελκυστήρων, προτείνοντας την καλύτερη λύση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθετης διακίνησης του χρήστη.

 

Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη πραγματοποιείται από μηχανολόγο μηχανικό της εταιρείας μας και είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία περί ανελκυστήρων. Τα μηχανολογικά σχέδια –AutoCAD, όπως και η μηχανολογική μελέτη CAD αντιπροσωπεύουν τις εργασίες εγκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου. Όλα τα σχέδια και οι μελέτες πραγματοποιούνται με σύγχρονα προγράμματα υπολογιστών διασφαλίζοντας την λεπτομέρεια στο σχεδιασμό αλλά και την ακρίβεια των μηχανολογικών υπολογισμών των έργων μας.

Εγκατάσταση Ανελκυστήρων

Η πολυετής παρουσία μας στον χώρο των ανελκυστήρων φανερώνει την ποιότητα και την αξιοπιστία της εταιρίας μας στις εργασίες εγκατάστασης στους ανελκυστήρες που αναλαμβάνουμε. Η πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο μας δίνει την δυνατότητα, να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση στις ανάγκες των πελατών μας.

 

Πριν την εγκατάσταση προηγούνται μία σειρά από ενέργειες όπως είναι η ολοκληρωμένη μελέτη του χώρου και της δομής του προκειμένου οι εργασίες να γίνουν σωστά, διερευνώντας και επιλύοντας κάθε παράμετρο που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην πορεία.

 

Κατά την διάρκεια των εργασιών τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας όπως απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή οδηγία και τα αντίστοιχα πρότυπα σχετικά με τις εργασίες εγκατάστασης.

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Η τακτική μηνιαία συντήρηση του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική από το νόμο και πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.

 

Η εταιρεία είναι κοντά σας και μετά την εγκατάσταση κάθε ανελκυστήρα για την τακτική συντήρηση & τεχνική υποστήριξη του. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και η οργάνωση του τμήματος συντήρησης αποτελούν την εγγύηση για την μακροχρόνια και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας.

 

Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από αδειούχους τεχνικούς με πολυετή πείρα. Το προσωπικό μας είναι πάντα στην διάθεση σας για την αποκατάσταση κάθε τεχνικού προβλήματος που μπορεί να προκύψει στην λειτουργία του ανελκυστήρα.Επισκευή Ανελκυστήρων

Με την πάροδο του χρόνου και αναλόγως των συνθηκών χρήσης, οι ανελκυστήρες υπόκεινται σε φυσιολογικές φθορές.Η μηνιαία τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα έχει ως σκοπό την πρόληψη και τον έλεγχο των ανωτέρω φθορών εντός των επιτρεπτών ορίων ασφαλούς λειτουργίας. Έχει παρατηρηθεί ωστόσο –ειδικά σε παλιές εγκαταστάσεις- η συντήρηση να είναι ελλιπής με συνέπεια να παρουσιάζονται σημαντικές φθορές και δυσλειτουργίες, οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία.

 

Η εταιρεία μας διαθέτει την τεχνογνωσία να υλοποιεί κάθε είδους επισκευή για όλους τους τύπους ανελκυστήρων.

 

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι πρόθυμο να επισκεφθεί τον ανελκυστήρα σας χωρίς χρέωση και να προσφέρει την καλύτερη δυνατή οικονομοτεχνική λύση για την επισκευή του.

Πιστοποίηση Ανελκυστήρων

Η εξακρίβωση της καλής κατάστασης των ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου αποτελεί επίσημη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2604Β/2008).

Αναβάθμιση Ανελκυστήρων βάσει

της ισχύουσας νομοθεσίας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β΄/ 22.12.2008) όλοι οι ανελκυστήρες θα πρέπει να είναι εναρμονισμένοι σε αυτή. Ενδεικτικά θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως π.χ. εσωτερική θύρα θαλάμου, κ.λ.π.

 

Οι εργασίες εναρμόνισης – αναβάθμισης στην ισχύουσα νομοθεσία για κάθε ανελκυστήρα διαφέρουν αναλόγως των εξής παραμέτρων:

 

  • Της αρχικής ημερομηνίας εγκατάστασης
  • Τον τύπο του ανελκυστήρα
  • Τις διαστάσεις του φρέαρ κ.λ.π.